skip to Main Content

Grafisk design, tekst og uttrykk

Hva formidler du?

Ord og presentasjon er avgjørende for din formidling. Vi har mange års erfaring med produksjon av tekst og grafiske tjenester. Ved behov,  hjelper vi deg gjerne  med hele prosessen ved å lage for eksempel brosjyrer, plakater eller andre trykksaker. Du får da fram ditt budskap, styrket av helheten mellom det grafiske arbeidet og teksten. Spør oss gjerne om innspill og idéer.

Å uttrykke seg smart handler om flere ting. Det handler om å tilpasse seg mottaker. Det handler om å velge rett visuelt uttrykk, rett måte å ordlegge seg, tilpasset kanalen man kommuniserer gjennom. Det handler om å bruke grafikk og tekst smart. Aller mest utfordrende er det kanskje å begrense seg, så budskapet kommer tydelig fram. Det får vi til.

Behov for våre tjenester?

Innen grafisk design, tekst og uttrykk tilbyr vi følgende tjenester:

  • Tekst til redaksjonell markedsføring
  • Tekst til internt bruk
  • Reklametekst og slagord
  • Grafisk design
  • Pressemeldinger
  • Tekst til bruk i sosiale medier

Prosjekter

Back To Top