skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Kolumbus og Sauda Kommune ble i 2019 nominert til prisen “Mobilitetsprisen”. I forbindelse med denne utdelingen fikk vi i oppdrag å presentere transportløsningen “Hent meg” i filmform, til bruk i presentasjonen av løsningen.

Detaljer

Produkt: Film
Kunde: Kolumbus
Ferdigstilt: 2019

Back To Top