skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Kolumbus og Sauda Kommune ble i 2019 nominert til prisen «Mobilitetsprisen». I forbindelse med denne utdelingen fikk vi i oppdrag å presentere transportløsningen «Hent meg» i filmform, til bruk i presentasjonen av løsningen.

Detaljer

Produkt: Film
Kunde: Kolumbus
Ferdigstilt: 2019

Back To Top