skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Eramet Norway er som produsent av ferromangan en bedrift som må forholde seg til ekstreme arbeidsforhold, med tanke på maskiner, varme, høyder og ulike andre farer. Dette betyr full fokus på sikkerhet. Da er tydelighet aller viktigst. Vi produserte plansjer til bruk på ulike deler av produksjonsområdene. Disse skal være påminnelser om ulike sikkerhetsrutiner og verneutstyr som er påbudt. Tydelighet var absolutt det viktigste i dette prosjektet, og vi har gjort elementene så enkle og tydelig som vi fant mulig.

Detaljer

Produkt: Sikkerhetsplansjer
Kunde:
Eramet Norway
Ferdigstilt: 2017 og 2018

Back To Top