skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Som hovedsponsorer for den årlige Tomatfestivalen på Finnøy, fikk noen bedrifter egne reklamesnutter, som skulle brukes i sosiale medier i forbindelse med festivalen. Blant disse var Motor Forum, som fikk en liten humoristisk film, som blant annet fikk fram bedriftens satsing på EL-biler.

Detaljer

Produkt: Reklamefilm for Motor Forum
Kunde: Tomatfestivalen
Ferdigstilt: 2018

Back To Top