skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Sauda Kommune har gjennom flere år jobbet aktivt for å imøtekomme «Det store heltidsvalget», som er en nasjonal satsing på å få flere store stillinger i kommunene. Målet er å skape kontinuitet, trygghet og kvalitet for brukere av kommunens tjenester, samt å skape sterkere forhold for de ansatte. Kommunen ville i forbindelse med denne satsingen delta på en rekke messer og tilstelninger for å inspirere og informere andre kommuner om satsingen. Vi produserte brosjyre, informasjonsfilm og rollup-plakat til messebruk. Den røde tråden var slagordet 100% trygg – 100% tilstede – 100% ansatt.

Detaljer

Produkt: Brosjyre, roll-up, film, foto
Kunde:
Sauda Kommune
Ferdigstilt: 2018

Back To Top