skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

I forbindelse med videre satsing, ville Saudamat profilere seg enda tydeligere visuelt. Vi laget en serie med roll-ups til bruk under messer og tilstelninger. Disse fungerer også utmerket i butikk, i foaje-områder eller lignende. Saudamat har også fått brosjyre. I denne har vi videreført fokuset på dyrevelferd, samt vist en mengde bilder av dyr i beite. Brosjyren skal fange det som skiller Saudamat fra andre leverandører, og vise Saudanaturen fra sin beste side.

Detaljer

Produkt: Rollups, brosjyre
Kunde: Saudamat
Ferdigstilt: 2018

Back To Top