skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Video til MOR konferansen 2019, som ble avholdt i Sauda. Her ønsket Sauda Videregåande Skule å vise frem YSK, Yrkesfag og Spesiell Studiekompetanse».

Detaljer

Produkt: Film
Kunde: Sauda VGS/Rogaland RFK
Ferdigstilt: 2019

Back To Top