skip to Main Content
Lære hele livet: Olivia
Video

Video til MOR konferansen 2019, som ble avholdt i Sauda. Her ønsket Sauda Videregåande Skule å formidle budskapet "Lære heilelivet er sjølve livet, gjennom et…

Læring gjennom jobb
Video

Video til MOR konferansen 2019, som ble avholdt i Sauda. Her ønsket Sauda Videregåande Skule å formidle flerkulturell integrering og verdien av læring på arbeidsplassen.

Å lære heile livet er sjølve livet.
Video

Video til MOR konferansen 2019, som ble avholdt i Sauda. Her ønsket Sauda Videregåande Skule å formidle tanken bak konferansens ordspråk "Lære heile livet er…

YSK
Video

Video til MOR konferansen 2019, som ble avholdt i Sauda. Her ønsket Sauda Videregåande Skule å vise frem YSK, Yrkesfag og Spesiell Studiekompetanse".

Hent meg
Video

Kolumbus og Sauda Kommune ble i 2019 nominert til prisen "Mobilitetsprisen". I forbindelse med denne utdelingen fikk vi i oppdrag å presentere transportløsningen "Hent meg"…

Varicon
Grafisk design, Logo

For å få vist fram sin logo og sine tjenester ennå bedre, ønsket konsulentfirmaet Varicon en ny drakt på sin VW Caddy. 

Back To Top