skip to Main Content

Prosjektbeskrivelse

Fra to større gårder i Sauda har bøndene startet med foredling og salg av kjøtt fra sau, høylandsfe og gris. Innehaverne har alltid hatt et stort fokus på dyretrivsel og dyrevelferd, og da vi ble med dem på starten av brandingen av det som skulle bli Saudamat AS, var det denne solide og sympatiske siden av driften som skulle definere merket Saudamat. Slagordet skulle dra dette videre; «Ei glad mathistorie» forteller om dyr som har det godt, som trives. Vi designet logo, etiketter, nettside og brosjyre for Saudamat, alt med et mål om at merket skal framstå som ærlig og med gode verdier gjennom hele driften. Nettsiden har egen blogg, «Dyra våre» der en kan følge med på hvordan dyra har det i nåtid. Saudamat skal oppfattes som folkelige, og all «pynt og staffasje» er byttet ut med ærlige fraser og humor. Se for eksempel på varedeklarasjonen på etiketten.   

Detaljer

Produkter: Branding, brosjyre, nettside, etiketter
Kunde:
Saudamat AS
Ferdigstilt: 2018
Besøk nettsiden: saudamat.no

Back To Top