skip to Main Content

Saudadagene, livesending

Livesending av konsert på Folkets Hus sendt på Facebook under Saudadagene.

View the Portfolio

Lokalmatryfylke, plakater

Vi leverte plakater til hver av lokalamtsleverandrene i Lokalmat Ryfylke.

View the Portfolio

Saudamat

Vi har laget en splitter ny nettside for Saudamat.

View the Portfolio

Chili Kjell

Vi har laget en splitter ny nettside for Chili Kjell.

View the Portfolio

Film: Produksjonsteknikkfaget, Eramet Norway

Video av lærlingbeskrivelse i produksjonteknikkfaget ved Eramet.

View the Portfolio

Film: Elektrikerfaget, Eramet Norway

Video av lærlingbeskrivelse i elektrikerfaget ved Eramet.

View the Portfolio

Film: Laboratoriefaget, Eramet Norway

Video av lærlingbeskrivelse i laboratoriefag ved Eramet.

View the Portfolio

Film: Industrimekanikerfaget, Eramet Norway

Video av lærlingbeskrivelse i industrimekanikerfaget ved Eramet.

View the Portfolio

Film: Kjemiprosessfaget, Eramet Norway

Video av lærlingbeskrivelse i kjemiprosesfaget ved Eramet.

View the Portfolio
Back To Top